За календарната 2013 г. за първи път се предвижда прилагане на механизма на финансова дисциплина или намаление на директните плащания, които се отпускат на един земеделски производител в Европейския съюз.

Целта е годишният бюджет да е в съответствие с многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС.

Намалението на директните плащания за 2013 г. няма да се прилага за България, Румъния и Хърватия, които са в процес на постепенно нарастване на директните плащания, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието.


Вчера по време на редовното си заседание членовете на Комисията по земеделие и развитие на селските райони на ЕП гласува доклада относно намалението на директните плащания да се отнсася само до производители, които получават над 5000 евро директни плащания. В същото време директните плащания за 2013 г. ще бъдат намалени не с 4,981759 %, каквото беше първоначалното предложение на ЕК, а само с 0,748005 %.


"Това е положителен сигнал за нас. Въпреки, че намалението на плащанията за 2013 г. не се отнася за България, днешният вот показва ангажимента на ЕП към малките земеделските производители. Предвид икономическите предизвикателства, пред които сме изправени, усилията ни са насочени към намиране на приемливи условия за всички производители, които да поддържат доходите и производителността им на едно стабилно равнище", заяви българският евродепутат Мария Габриел, член на Комисията по земеделие на ЕП.© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!