След оттичането на водата от наводнените земеделски площи по поречието на река Тимок до Брегово експертна комисия, създадена към Областна дирекция „Земеделие” ще обследва нанесените щети по земеделските земи, за да могат стопаните да бъдат обезщетени по съответния предвиден в законодателството ред.
 
 
Това каза зам.-министърът на земеделието Атанас Добрев, който инспектира засегнатите територии заедно с изпълнителния директор на „Напоителни системи” ЕАД Снежина Динева, съобщиха от агроминистерството.
 
По време на инспекцията беше констатирано, че до село Иново има пропукана дига на корекцията на река Делейнска, която е в близост до мост, преминаващ от Видин към Брегово. В резултат има пропускане на вода, която е преминала към земеделски земи в близост. 
 
„Спешни действия са предприети още в неделя, 11 март. В района на Брегово при огледа на място установихме, че предприетите вчера действия за оширение на участък, през който да се оттича водата от залятата земеделска площ, вече дават ефект”, посочи от своя страна Снежина Динева. Тя поясни, че на този коригиран участък, водата вече се връща обратно в коритото на Тимок и по събраните данни се наблюдава известно оттичане от сутринта, което показва адекватност на предприетите мерки. 
 
Допълнителни укрепителни дейности са наложителни в района на река Тимок при Брегово, стана ясно от огледа, подчерта директорът на „Напоителни системи”. С цел трайно решение, ще бъде извършено незабавно прединвестиционно проучване относно възможността за изготвяне на работен проект за извършване на ремонтно възстановителни дейности на дигата на река Тимок, уточни тя.
 
 
На проверката присъства и областния управител на Видин Албена Георгиева, както и директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН) Главен комисар Николай Николов, който от своя страна подчерта, че от събраните и анализирани от всички институции данни, към момента няма опасност за населението. Той посочи, че ще бъде предложено на Министерски съвет да инициира междудържавно обсъждане на необходимите съвместни мерки, тъй като районът е граничен.

 

В същото време областният управител на Бургас Вълчо Чолаков съобщи пред Фокус, че наводнени земеделски земи има и между селата Новоселци и Дебелт заради преливане на язовир „Мандра“. Според Чолаков помпите на „Напоителни системи“ работят, но това не е достатъчно.