Европейската комисия (ЕК) публикува доклад за по-добро използване на генетичните ресурси в държавите-членки на ЕС на тема: „Генетичните ресурси – от опазването до по-доброто им използване“. В него се очертават основните цели до 2020 година. Докато проблемите по опазването и загубата на биоразнообразие в селското стопанство, са основен елемент, в доклада се подчертава и необходимостта от промяна за повишаване на устойчивото използване на европейските генетични ресурси като местни и застрашени породи животни и растения.

Коментирайнки доклада на Европейската комисия еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони Дачиан Чолош каза: „Много е важно, че действията по отношение на генетичните ресурси надхвърлят самото им опазване.

[news]
 

Генетичният материал предлага огромни ресурси не само от гледна точка на икономическите ползи, но също така спомага за справяне с предизвикателствата, пред които сме изправени, като например изменението на климата, устойчивостта на растенията към вредители, производителността, разнообразните изисквания на потребителите, както и икономическото развитие в селските райони. Ние трябва да валоризира колкото е възможно, разнообразието на генетични материали, с които разполагаме.“

Тази промяна на подхода е отразена и в разширяване на инструментите за подкрепа на усилията за по-добро използване на генетичните ресурси в ЕС, така че до 2020 г. да има по-големи финансови ресурси и по-широк спектър от възможности за финансиране. От 2014 г. ще има няколко инструмента в тази насока: както по мерки на Общата селскостопанска политика за развитие на селските райони, така и в програмата за изследвания и иновации "Хоризонт 2020" на ЕС, с допълнителни възможности за инвестици , сътрудничество и обмен на добри практики.

Развитие на селските райони предвижда широка гама от действия, включително отглеждането и използването на традиционни и застрашени от изчезване местни породи селскостопански животни, растения и семена. Мерки в ПРСР също може да помогнат  устойчивото използване на земеделските генетични ресурси в хранителната верига, с което ще се постига по-голяма добавена стойност за селските райони и в сектора на хранително-вкусовата промишленост, тъй като пазарите и продуктите стават все по-разнообразни, се посочва в доклада на ЕК.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!