Европейската комисия събира от днес мнения на фермери, търговци, правителствени и неправителствени организации за изпълнението на програмите за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 г. в ЕС.
 
 
„Всички граждани и организации са добре дошли да допринесат за тази консултация“, се казва в съобщението на ЕК за допитването, което ще продължи до 20 април. 
 
Конкретно ЕК очаква становищата за ПРСР от участниците в програмата -фермери, търговци на дребно, търговци на едро, отделни граждани на селските райони, национални и регионални институции, бизнес организации (включително асоциации, търговски камари и т.н.), неправителствени организации и други.
 
 
 
Програмите за развитие на селските райони използват значителни средства от ЕС и подлежат на редовни оценки, за да се подобри тяхното изпълнение и да се осигури възможно най-доброто оползотворяване на публичното финансиране, припомня съобщението.
Резултатите от сегашната консултация ще бъдат използвани от ЕК при подготовката на общата селскостопанска политика (ОСП) за периода след 2020 г.
 
Въпросникът е достъпен на всички официални езици на ЕС, включително и на български - виж тук.
 
Сега е в ход и друго обществено допитване на ЕК. От 10 януари до 8 март Комисията събира мнения за действието на досегашните финансови програми и предложения за промени, които да бъдат отразени в многогодишната финансова рамка след 2020 г.