Добивът на мляко в Европейския съюз намалява през първата половина на 2013 г. поради неблагоприятните климатични условия и високите цени на фуражите. По данни на Европейската комисия през първото тримесечие на годината доставките на мляко са намалели с 2,7% на годишна база, а през второто – с 1,2%. В резултат от нарасналата наличност на фуражи, перспективите за по-ниски цени на фуражите и покачващите се цени на млечните продукти обаче, още от месец май/юни е налице известно увеличение на производството на мляко в някои от държавите-членки на ЕС, а през м. юли тази тенденция е вече по-ясно изразена и по-широко разпространена.

Според прогнозите на ЕК, ако настоящите добри пазарни условия продължат и климатичните условия останат благоприятни, доставките на мляко в ЕС през 2013 г. може да надхвърлят незначително нивото от 2012 г. (с 0,2%).
[news]
Увеличение може да се очаква в  5-те стари държави-членки на ЕС, а вновите 13 държави-членки доставките на мляко може да намалеят с 0,7%, поради спад в Чехия и Унгария, докато производството в Полша се предвижда да остане стабилно.

При условие че този тренд продължи, през 2014 г. се предвижда производството на мляко в ЕС-28 да нарасне с 1,1%. През 2014/15 няма да има допълнително увеличение на млечната квота, но ако развитието на цените на млякото и фуражите доведат до добри маржове за производителите, е възможно конкурентноспособните фермери да увеличат допълнително производството на мляко, например в държави, където производството е съществено под размера на националната квота като Франция.

По данни на Европейската комисия, световният недостиг при доставките на мляко през първата половина на 2013 г., породен от намаление на производството в ЕС, както и в Нова Зеландия и Австралия, е довел до чувствително нарастване на цените на млякото в ЕС, които през м. юли са достигнали средно 36,36 евро/100 кг (0,71 лв./кг). Сред основните доставчици в глобален мащаб, само в САЩ производството на мляко е  величено през този период (с 0,5% на годишна база). В допълнение, от януари до август 2013 г. цените на масло и сухо мляко на прах в ЕС са били с около 30% над нивата от 2012 г. През втората половина на годината се очаква увеличение на доставките в ЕС, Нова Зеландия и САЩ, което да окаже натиск върху цените в посока надолу. Средно за годината, цените се предвижда да останат съществено над нивото от 2012 г., поради силното търсене в световен мащаб.

Увеличението на броя на млечните крави в ЕС, отчетено от Европейската комисия от изследването към декември 2012 г. (+0,7%), се потвърждава от изследването към май – юни 2013 г. (1,1%). В последното, данните са налични само за 11 от държавите-членки, които обаче представляват 75% от общия брой млечни крави в Съюза. Фермерите задържат повече на брой крави, за да се възползват от високите цени на млякото. Това слабо увеличение на стадата идва след 20 години продължителен спад на броя на млечните крави. Увеличението е особено ясно изразено в Италия и Нидерландия. Броят на млечните крави нараства също така в Румъния, Германия и Франция, докато в Полша и Испания се отчита намаление, съответно с 4,3 и 1,5%.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!