Европейската комисия отчете постигнат напредък в правилната, устойчива употреба на пестициди на територията на Съюза. Това е един от резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 6 ноември в Брюксел.
 
 
Българското правителство одобри днес резултатите от заседанието, представени от земеделския министър Румен Порожанов. 
По време на ноемврийската среща ЕК е запознала участниците в съвета и с резултатите от нейния доклад, свързан с националните планове за действие на държавите членки.
 
Комисията е представила пред аграрните министри от общонстта и с актуалните въпроси, свързани с търговията, като поставила акцен върху доброто състояние на износа на хранителни продукти от ЕС в трети страни.
 
Съветът на министрите е получил информация и за усилията на ЕК за отваряне на нови пазари, за насърчаването и популяризирането на земеделски продукти с произход ЕС, както и за постигнатия напредък по редица споразумения за свободна търговия.
 
Ресорните министри на земеделието са обсъдили възможностите за запазване на високото ниво на селскостопанска продукция при гарантиране на устойчивото управление на почвите.