Европейската комисия одобри 28-те национални програми за производство и предлагане на пазара на пчелни продукти за периода 2014-2016 г. Българската програма е с бюджет от 14 млн. лв., от които половината са европейско финансиране, информират от МЗХ. Както Фермер.БГ писа още в средата на месец юли, европейското съфинансиране за пчеларство обхваща всички държави членки  за период от 3 години - 2014, 2015 и 2016, като общият бюджет възлиза на 292 млн.евро.

Националната ни програма по пчеларство беше разработена с широкото участие на браншовите организации и бяха взети предвид предложенията на регионалните пчеларски дружества и на редовите пчелари.


Мерките и дейностите в новата програма се запазват. В нея са подобрени условията за кандидатстване чрез отворен прием на заявления с предварително обявен период по примера на директните плащания. По този начин всички пчелари, отговарящи на критериите за финансиране, имат достъп до отделните мерки и сектори в програмата.


По мярка А „Популяризиране на пчелния мед и пчелни продукти” ще може да кандидатства само една организация, предварително одобрена от останалите браншови структури.
 

По мярка Б „Борба срещу вароатозата” ще се финансират разходи за пролетно или есенно третиране на пчелните семейства, като за всяко от третиранията се използва само един от одобрените препарати.
 

По мярка В „Извършване на физико-химични анализи на пчелния мед” се възстановяват част от разходите за изследване на пчелния мед за 8 показателя.

За закупуване на нови кошери ще могат да кандидатстват пчелари, притежаващи към датата на кандидатстване не по-малко от 20 и не повече от 150 пчелни семейства.


Пълният текст на Програмата ще бъде публикуван на страницата на МЗХ и ДФЗ.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!