Европейската комисия одобри изменение на схемата за държавна помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък.

Промените се отнасят за бюджета на мярката, който е увеличен до 250 млн. лв., съобщиха от Министерство на земеделието и храните.

Помощта се предоставя под формата на данъчно облекчение за юридически лица и еднолични търговци, регистрирани като земеделски производители.

Преотстъпва се до 60% от данък върху печалбата от земеделски дейности срещу задължението за инвестиране на преотстъпения данък в нови сгради и/или нова земеделска техника до края на годината, през която се ползва преотстъпването.

Срокът за прилагане на схемата се удължава до 31.12.2014 г.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!