Европейската комисия (ЕК) предвижда стабилен ръст на производството на зърнени култури в ЕС с около 13% от 301 млн. тона през тази година на 341 млн. тона през 2030 г.
 
 
Това е една от прогнозите в доклада на ЕС за селскостопанските прогнози, публикуван днес от Европейската комисия.
Докладът представя очакванията за европейските селскостопански пазари за 2017-2030 г. за широк спектър от хранителни продукти - от месо и месни произведения до полски култури, мляко и млечни продукти, плодове и зеленчуци.
 
Документът разглежда също развитието на доходите на фермерите и екологичните аспекти на селското стопанство в ЕС.
 
Ръстът на производството на зърнени култури вероятно ще се дължи най-вече на търсенето на фуражи, а също на добрите възможности за износ и на увеличаването на промишленото приложение на зърнените култури. Тези фактори обаче ще търпят ограничения от размера на заетите площи и от по-бавния ръст на доходността в Европа в сравнение с други региони по света.
 
За пазара на полски култури докладът прогнозира спад на използваните обработваеми площи в ЕС от 107 млн. хектара през 2017 г. на 104 млн. хектара през 2030 г. Това означава ограничаване на по-нататъшното разширяване на производството.
 
 
В доклада се обръща особено внимание на културите, използвани за производството на биогорива. Този сектор вероятно ще бъде от голямо значение в периода до 2030 г., тъй като ЕС иска да намали консумацията на изкопаеми горива и да постигне своите цели за намаляване на емисиите.
 
В същото време продължава дебатът около ефективността на биогоривата в постигането на екологичните цели. Докладът предвижда, че използването на биогорива в общия енергиен микс в транспорта ще остане стабилно на ниво 5,7% през 2030 г. при 5,6% през 2017 г.
 
Последните години бяха трудни за европейския пазар на млечни продукти, но търсенето, както  в световен мащаб, така и в самия ЕС ще подкрепя развитието на сектора в дългосрочен план, става ясно от изследването. В същото време ще се запази променливостта на цените на световния пазар, ще продължи и съществуването на редица пазарни дисбаланси.
 
Очакванията на ЕК са, че търсенето на месо в ЕС и по света ще остане стабилно, като общото производство в страните-членки се очаква да достигне 47,5 млн. тона до 2030 г., в сравнение с 47,3 млн. тона през 2017 г. 
 
Докладът предупреждава, че животновъдите може да се сблъскат през следващите няколко години  с по-ниски цени на своята продукция поради повишената конкуренция. В същото време се очакват и сравнително ниски цени на фуражите във връзка с голямото предлагане на пазара.
 
Според прогнозата за лозаро-винарския сектор, потреблението в ЕС ще се стабилизира след продължителния период на спад. Предвижда се и стабилен ръст на износа, благодарение на силното търсене на вина със защитено географско наименование, както и на пенливи вина.
 
Европейското производство на пресни домати ще остане стабилно, въпреки нарастващите добиви, благодарение на по-дългите производствени сезони.
 
Докладът прогнозира минимално понижение на производството – от  18.233 хил. тона през 2017 г. на 18.148 хил. тона през 2030 г. Спадът ще засегне по-силно потреблението на пресни домати, докато при преработените се очаква леко повишение
.
Докладът за прогнозите на ЕС за периода 2017-2030 г. ще бъде обсъден на ежегодната селскостопанска конференция на ЕС, която се провежда в Брюксел на 18-19 декември 2017 г.