Повечето употреби на неоникотиноидни пестициди представляват риск за пчелите и дивите опрашители. Това сочи последната оценка на EFSA, публикувана преди дни.
 
 
Органът актуализира оценките си за риска от три неоникотиноида - клотианидин, имидаклоприд и тиаметоксам, които понастоящем са обект на ограничения в ЕС, именно заради заплахата, която те представляват за пчелите.
 
Тези нови заключения актуализират публикуваните през 2013 г., след които Европейската комисия наложи контрол върху употребата на веществата.
 
За новите оценки, които понастоящем обхващат дивите пчели - пчелни семейства и самотни пчели, както и пчелите, звеното за изследване на пестицидите на EFSA извърши обширно събиране на данни.
 
Заедно с това експертите приложиха документ с насоки, разработен от EFSA, специално за оценка на риска при използването неоникотиноиди и влиянието върху пчелите.