Ечемикът е зърнената култура с най-рязко поскъпване през тази пазарна година, показват данни на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
Изкупната цена на ечемика е скочила на годишна база с 41% - от 252 лв./тон в средата на януари миналата година на 355 лв./тон сега. В началото на тази година изкупната му цена у нас е по-висока от тази на хлебното жито, чиято стойност е 343 лв./тон. 
 

Според наблюдатели ечемикът е най-скъпата фуражна култура и в целия Черноморски регион. 

 
Ечемикът от новата реколта у нас е около 501 хил. тона или с 19% под равнището от 2017 г. Продукцията е добита от 1,150 млн. декара при намаление на средния добив с 8% до 436 кг/декар. По-слабата миналогодишна реколта се обяснява с неблагоприятното време – хладната и дъждовна пролет. А през есента ценната фуражна култура е засята у нас върху по-малко площи – 1,028 млн. декара.
 
Търговията с ечемик в Черноморския регион до голяма степен се определя от Саудитска Арабия, която е най-големият в света вносител на този вид зърно. През декември обаче страната рязко намали покупките си от Русия, която на свой ред е един от големите износители.
 
Руският експорт на ечемик се оценява на 293 хил. тона през месец декември миналата година. Количеството е с 43% по-малко в сравнение с ноември. Очакванията за януари са, че темповете на износ допълнително ще се понижат. Аналитичният център „СовЕкон“ прогнозира износът на ечемик този месец да бъде 250-300 хил. тона.
 
През декември Саудитска Арабия е купила от Русия едва 10 хил. тона при 269 хил. тона през ноември. Това може да се обясни с крайно ограниченото предлагане на този вид зърно на вътрешния руски пазар, където е трудно да се направи партида от 55-60 хил. тона за един кораб.
 
 
За разлика от други страни, които купуват и извозват ечемик и с малки морски съдове, Саудитска Арабия залага главно на големите зърновози „Панамакс“. Така през декември на първо място сред купувачите на руски ечемик се изкачи Йордания със 74 хил. тона, следвана от Либия – с 56 хил. тона и Иран – с 43 хил. тона.
 
Вътрешните цени на ечемика в Русия се запазват на високо равнище. Средната цена в края на миналата седмица беше около 163 долара/тон. Тя е малко по-ниска от тази на хлебната пшеница, която се търгува в европейската част на Русия за близо 169 долара/тон.
 
Като цяло през втората половина на миналата година страната е изнесла 3,1 млн. тона ечемик или с 13% по-малко в сравнение със същия период на предишната пазарна година. Очакванията са, че през следващите месеци износът ще продължи да пада, като е възможно това да стане доста рязко.
 
Какво следва от всичко това за животновъдите? Толкова скъп фураж не им трябва и те навярно ще потърсят по-евтини алтернативи, смятат анализаторите.