Благодарение на селекция и развъждане успяхме да променим както начина, по който изглежда кравата, така и нейната продуктивност. Основният фактор за този напредък е селекцията. Това каза Джей Уейкър, президент и изпълнителен директор на Асоциацията на развъдчиците в животновъдството на САЩ, в своя лекция, по време на животновъден форум в Добрич, организиран от представителството на Американския департамент по земеделие към Посолството на САЩ.
 
 
Подходът в млечната индустрия в САЩ е доста по-различен от този, който практикуваме в България. Там не се говори за производство, а за бизнес и всички се опитват той да бъде печеливш и да носи най-добри ползи на собствениците на млечни ферми, подчертаха от Американския департамент по земеделие. 
 
Джей Уейкър представи млечната индустрия в САЩ. Той открои, че в страната има повече от 9 милиона млечни крави. 
 
Събиране на генетични данни 
Развъдните компании са тези, които отговарят за продажбата на генетичен материал, докато в асоциацията работим повече по браншовите политики и за това да сме сигурни, че самите генетични процедури функционират така, както трябва. Всички членове отчитат своите продажби – национални и извън граница. 
 
Семенна течност за говеда, отглеждани за месо: 8 7079 единици, за млечни: 8293, смесени: малко над 57 000. Бразилия е най-големият купувач на семенна течност от САЩ. Тя внася в страната си малко над 4 млн. единици ежегодно. Много важен пазар за САЩ е и Китай, който внася около 3 млн. единици годишно. 
 
В момента в работим с три вида статусен код за биковете – геномни млади бикове, активни – това са бикове, които са тествани за родословие, в което имат дъщери, които са млечни крави. Третият вид са чуждестранни бикове, които са извън територията на САЩ и имат млечни дъщери.  До 2011 г. нямахме категория за геномни млади бикове.
 
Опитваме се да създадем говеда, които имат възможно най-малко здравословни проблеми и възможно най-дълго време да останат в стадото, т.е. с най-голяма продължителност на живот. 
 
Общ поглед върху млечното говедовъдство в САЩ
Имаме над 9 млн. млечни крави, като те са разпределени в над 40 000 стада, половината от които са регистрирани в регистрите за мляко. От тях 93 процента са от породата Холщайн, но този брой намалява, за сметка на говедата от породата Джерсей, които са 5 процента и броят им се увеличава. 
 
Причината за това е продиктувана от потребителите – децата и младите консумират все по-малко мляко в неговия течен вид за сметка на енергийни напитки, но пък се увеличава консумирането на млечни продукти – сирене, сладолед, извара и т.н.
 
Това провокира интереса към породата Джерсей, тъй като млякото, което тези крави дават е с по-висока масленост и протеин, което го прави подходящо за млечни продукти. 
 
Към 1992 г. в САЩ лицензираните млечни ферми са били 130 000. А сега те са малко над 40 000 и броят им намалява, като експертът очаква те да паднат и под това ниво. 
 
Една част от причините за това е, че по-възрастните фермери се пенсионират, а следващото поколение изобщо не се връща в стопанствата и тези, които остават в този бизнес, стават все по-големи. 
 
Броят на млечните ферми намалява, но пък нараства млеконадоя на глава крава. От 1957 г., благодарение на генетични подобрения, сме успели да увеличим годишния млеконадой на крава с 9000 паунда (4 082,33 кг). По същия начин, с увеличаването на маслеността и на съдържанието на протеините – мазнините са се увеличили с 300 паунда (136,08 кг) годишно, а протеините – 180 паунда (81,65 кг). 
 
През 2002 г. започнахме да извършваме целенасочена селекция, така че да се борим с маститите и да създадем резистентност към тях. Оттогава тенденцията се обръща.
 
Селекцията
Същото важи и за целенасоченото селектиране, с оглед на подобряване на типа, защото през `80-те години селекцията се извършваше основно за подобряване на продуктивността, докато сега вече тя се извършва и от гледна точка на подобряване на типа – това са външните характеристики на животното. 
 
Чрез селекция и развъждане сме успели да променим както начина, по който изглежда кравата, така и нейната продуктивност. Основният фактор за напредък е селекцията. 
 
 
Индекс за общо представяне 
През 2002 г. въведохме санкции при установяване на прекалено висока оценка на соматичните клетки и това доведе до подобрение. 
 
Когато селектирате бик, трябва да си зададете въпроса как ви плащат за млякото, което произвеждате. Дали ви е необходимо да произвеждате по-големи обеми мляко, или искате мляко с по-високо съдържание на протеин, или по-висока масленост. И в зависимост от вашата собствена развъдна програма, трябва да прецените дали искате да направите промени със структурата на вимето или с краката и копитата на животните. 
 
В някои ферми се допуска грешката да се търсят високи критерии по всички показатели. По този начин се елиминират от процеса на селекция голям брой качествени бикове, които са с много високи показатели, които могат да помогнат да постигнете бърз напредък в посоката, която животновъдите искат, смята Уейкър.
 
Аз съм привърженик на селекционния индекс, т.е. да се погледнат онези характеристики, които наистина са икономически най-важни за конкретната ферма. Да се аранжират по важност тези характеристики и на тази база, като се приложат към съответната група бикове, да се прецени кои от животните могат да гарантират най-бърз и добър напредък.
 
Друг фактор, който трябва да се вземе под внимание е връзката между отделните характеристики. Ако най-важните са висока продуктивност  и висока плодовитост – тези два фактора са в отрицателна взаимовръзка, т.е. единият изключва другия. Затова ще трябва да се направи компромис в полза на единия или другия. 
 
В днешно време има голям брой генетични индекси, които се основават на това по какъв начин ви плащат за вашето мляко. Това са индекси на нетните ползи, има индекси за ползите при сиренето, но всеки може да си направи свой, собствен индекс. 
 
[news]
Геномиката 
Геномиката прилича на пътна карта – карате по една магистрала и следите табелите, за да видите къде е мястото, към което сте се насочили. Геномиката е търсене на специфични маркери в ДНК-то, благодарение на които да можем да дефинираме конкретни характеристики. В днешно време разполагаме със СНИП-чипове – единичен нуклеотиден полиморфизъм, благодарение на тях е възможно да се извлече тази генетична информация за животните. 
 
По думите му в САЩ разполагат с геномната информация за биковете и това им дава възможност да установят кои са тези гени, които отговарят за всички тези характеристики, например – по-голяма млечност. 
 
Тези бикове ни служат като база за сравнение и ако нямахме такава база, нямаше да знаем в каква посока да се движим. 
 
Преди да използваме геномиката ни учеха, че половината гени идват по бащина линия, а другата половина – по майчина. Макар това да е вярно за общото количество генетичен материал, с който разполагаме, това, което минава през ДНК е нещо съвсем различно. Когато знаем геномната оценка на животното, ние можем да предвидим в каква степен конкретна характеристика ще присъства и в самото животно. 
 
Определяне на генотипа по пол 
Броят на биковете, които определяме по този начин е ограничен и в процеса на определянето на техния генотип, ние установихме, че това е прекрасен начин да се определя генотипа на кравите
 
Фермерите в САЩ искат да знаят възможно най-бързо генетичните качества на всяко теле, за да знаят дали да го задържат или да го продадат. Затова тестването при телетата се прави на 1-седмична възраст. 
 
Взима се тъканна проба, изпраща се в лаборатория за анализ, след което се изпраща тази проба в нашата служба за генетично оценяване и когато телето вече е на възраст от 1 месец, се знае дали е добро или не. И ако фермерът реши, че не иска да влага инвестиции в хранене на това животно, той го продава. Това се прави, за да може да се извлече максимално голяма полза от инвестицията, която се прави. 
 
Към днешна дата близо 70 процента от семенната течност, която се продава е от геномни, млади бикове, а 28 до 30 процента е от по-възрастните, доказани бикове.
 
Преди появата на геномика надеждността на младите бикове беше 35-40 процента. Благодарение на геномиката и възможността да се прави оценка на ДНК тези проценти се увеличиха на 70. 
 
Ако се използват геномни млади бикове, препоръката на специалистите е да не се използват само едно или две отделни животни, а да са група от такива бикове. Причината за това е, че генетиците, които са извели статистика, са отчели показател, който се нарича надеждност на групата. Благодарение на него става ясно, че надеждността на групата е по-голяма от тази на индивидуалната надеждност. Ако се погледнат биковете с най-висока продуктивност, ще се види, че те са геномни, млади бикове и имат млечни дъщери. 
 
Водещите млечни ферми в САЩ правят анализ и оценка на всичките си животни. Някои дори използват трансфер на ембриони, т.е. взима се ембрион от някое от елитните животни и се прехвърля в друго животно. Други използват осеменяване с цел раждане на потомство с конкретен пол. Това се прави, когато искат да си заменят юниците. Принципът помага да се получи максимален генетичен прогрес, защото юниците за замяна са от по-добрата половина на стадото. Другата половина – по-лошата, продължава да се използва за производството на мляко, но те не искат животни от тази половина на стадото да се използват за развъждането на следващото поколение. 
 
Разликата между геномните, млади бикове и доказаните, които са по-възрастни е, че вторите са геномно дъщерно доказани. Факт е, че има по-висока надеждност, когато имат млечни дъщери. Но чрез геномиката имаме много добра възможност да предскажем какво ДНК ще бъде предадено на животното. Много дъщери не променят надеждността. Няма причина да се спре използването на доказани бикове, много от тях са елитни животни. Само че може да се ускори генетичния прогрес в стадото, ако се използват и двата вида, а това е и което  правят фермерите в САЩ. 
 
Използването на група от млади бикове е като да играеш на борсата. Тогава не се купува само един актив и да се залага само на него. Винаги се прави портфейл от ценни книжа, за да се диверсифицира риска.  
 
Преди гледахме отделните животни и казвахме: за тази крава – този бик. През последните няколко години начинът, по който си говорим с фермерите се промени. Много повече говорим за бизнес аспекта на тяхната работа. Опитваме се да решаваме специфични проблеми и така да направим фермера по-успешен и печеливш.