Земеделският министър Румен Порожанов и депутатът Цветан Топчиев обсъдиха по време на парламентарния контрол днес мерки срещу унищожаването на земеделска продукция от придвижването на пасищни животни.
 
 
Сегашният Закон за опазване на селскостопанското имущество е от 1974 г. и е нефункционален, коментира Топчиев. Той припомни, че от миналата година има проект за промени на закона, но те са минали на първо четене през септември, а сега е март и няма движение по темата. „Явно ще остане в кошчето“, каза депутатът.
 
„Ще бъда благодарен за конкретни предложения, които да направят Закона за опазване на селскостопанското имущество по-работещ“, заяви министър Порожанов.
 
В своя отговор той също спомена подготвения законопроект за двойно увеличение на санкциите за увреждане на земеделски земи от пасищни животни.
 
 
Промените бяха предложени през лятото на 2017 г. от депутата Александър Мацурев и група народни представители. Те предвиждаха наказание с глоба от 200 до 500 лв. на собственика на животни, който без да има право, пусне добитъка през селскостопански земи или допусне същите да бъдат преминат оттам, когато с това са причинени имуществени вреди.
 
При повторно извършване на нарушението наказанието е глоба от 600 до 1000 лв., гласи още проектът.
 
По закон Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и неговите служби нямат контролни функции в тази сфера - те са в прерогативите на местните власти, стана ясно от отговора на министър Порожанов.
 
 
Контролът върху движението на пасищните животни ще остане към кметовете, допълни той. Министърът предложи МЗХГ заедно с местните власти да организират информационна кампания по темата.