Научните институти и опитни станции, към системата на Селскостопанска академия, работят върху общо 212 научноизследователски проекта. Това съобщи председателят на институцията доц. д-р Христо Бозуков. Той разясни, че от тях 42 са ангажирани с растениевъдство, 31 са насочени към животновъдството, 54 - към почвознанието и мелиорациите, а 21 са в областта на храните и аграрната икономика.

 

През 2013 г. научните звена са започнали работа още по 34 научноизследователски проекта към МОН и 30 към други организации и ведомства. Дейността на ССА е изцяло ориентирана към усъвършенстване на структурите и повишаване административния капацитет в управлението на научната система, изтъкна Председателят на ССА. По думите му, активно се работи за успешно реализиране „Стратегията за развитие на научните изследвания в областта на аграрния сектор, 2009 - 2018 г.”., както и по „Националната стратегия за развитие на научните изследвания – 2020”.

 

Основните задачи на учените са насочени към разработване на нови селекции и технологии, свързани с промените на климата. Вече можем да се похвалим с наши зърнени култури, които по-добре понасят сушата и високите температури. Те са дело на учените от Добруджанския земеделски институт, Института по растителни и генетични ресурси в Садово, Института по царевицата в Кнежа, Института по полски култури в Чирпан, Института по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе и на още редица звена към системата на ССА.

 

Сред отличниците в системата на Академията е и Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Н. Пушкаров” (ИПАЗР), където се разработва електронен атлас на почвите в България. Учените работят и върху технологични решения както за смекчаване на климатичните промени, така и за подпомагане на процеса на адаптация на земеделското производство към тях.

 

Тези практики включват управление на растителните остатъци, оптимизиране на торенето и въвеждане на почвозащитни сеитбообращения и почвообработки. През миналата година бяха осъществени 57 открити дни, 9 курса, 17 семинара и 6 кръгли маси за повишаване на квалификацията на земеделските производители, допълни още доц. Бозуков.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!