През септември и октомври 2018 г. в страната са внесени едва 163 тона царевица, което е с близо 73% по-малко спрямо миналата година. За сметка на това вносът на слънчоглед се е увеличил над три пъти до 119,7 хил. тона, твърдят експертите от Министерството на земеделието, храните и горите в последния си оперативен анализ.
 
Макар че между юли и октомври 2018 г. внасяме с 35% повече ечемик в сравнение с година по-рано, доставките в размер на 421 тона остават ограничени. За същия период намалява вносът на рапица (9,5 хил. тона или 71,6%), и на пшеница (32,7 хил. тона или 7,6%).
 
 
По отношение на износа на основните зърнени култури от юли 2018 г. до момента през Пристанище Варна 1 най-значителен е спадът при ечемик (73,3%), следван от рапица (21,7%) и пшеница (17,2%).
 
Предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) за цялата търговия със зърнени култури сочат, че от юли до октомври 2018 г. извън страната са реализирани 2 366,9 хил. тона пшеница, 99,8 хил. тона ечемик и 324,6 хил. тона рапица. Най-много е намалял износът на ечемик (55,7%), следван от пшеница (14,1%) и рапица (13,6%).
 
 
От началото на септември 2018 г. до момента през Пристанище Варна, изостава експортът на царевица (23,9%) и слънчоглед (47,3%).
 
Според предварителните данни на НСИ през първите два месеца на пазарната 2018/19 износът на царевица и слънчоглед бележи спад спрямо същия период на миналия сезон, съответно с 20,1%, до 380 хил. тона и с 51,5%, до 95,3 хил. тона.