Управителният съвет (УС) на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) одобри допълнителен финансов ресурс от 631 000 лв. по вече подадени заявления по Схемата за държавна помощ за компенсиране на разходите на земеделски стопани за закупуване на средства за растителна защита за контрол на почвени неприятели по картофите за 2018 г., съобщиха от пресофиса на фонда. 
 
 
Общо средствата по схемата достигат 1 631 000 лв., с отпуснатите с решение на УС от 12 март 1 млн. лв. 
Помощта се предоставя под формата на компенсиране на част от разходите на земеделските стопани за закупуване на продукти за растителна защита за контрол на почвения вредител. Дейностите са в изпълнение на Националната програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae).
 
Целта на помощта е ограничаване на загубите от разпространението на почвени вредители по картофите на територията на България.
Срокът за сключване на договори и изплащане на помощта е до 22 юни 2018 г.