Основен дял в оранжерийното производство в нашата страна заемат доматите. На тях се падат близо половината от цялата парникова продукция. 

Доматите полско производство с най-много фалшиво декларирани площи по обвързана подкрепа

През последните пет години производството на оранжерийни домати постоянно се разширява, стана ясно от новия бюлетин на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA).

Тази година откритите площи с домати, пипер и краставици са били общо около 7,75 хил. хектара. 

Експертите: „Площта на полските домати се очаква да остане около 3,8 хил. хектара, при пипера е възможно леко увеличение до 3,1 хил. хектара, а при краставиците се очаква задържане на 0,85 хил. хектара.“ 

По данни на земеделското министерство през миналата година 3,4% от обработваемата земя в страната е използвана за производство на зеленчуци. Това означава, че площите се увеличават. Година по-рано техният дял е бил 2,2%. 

„Положителното изменение се дължи предимно на увеличението в размера на откритите площи – от 73,8 хил. хектара на 107,8 хил. хектара“, допълва CAPA.

Тяхната оценка е, че през тази година има общо намаление на производството на плодове и зеленчуци, което ще доведе до отрицателен търговски баланс във външната търговия с преработени плодове и зеленчуци - вносът ще надхвърли износа ни.

Анализаторите: „През 2018 г. за трета поредна година имаме положителен търговски баланс от търговията с преработени плодове и зеленчуци. Стойностният размер на износа възлиза на 266 млн. лв, а вносът на 260 млн. лв. През 2017 г. положителното салдо е било по-високо, а намалението на производството през 2019 г. в сравнение с предходната ще доведе до отрицателно търговско салдо през тази година. 

Икономистите припомнят, че преработката на домати се понижи през миналата година с 11% до 37,9 хил. тона, след като през 2017 г. достига 43,9 хил. тона. Причините са в по-малкото производство на стопанствата с открити площи. 

Очакванията на експертите са преработката на домати през тази година да остане около 36 хил. тон заради по-слабата реколта. В следносрочен план обаче се очаква преработката на домати да нарасне до около 50 хил. тона годишно.