Изминалата стопанската година беше трудна за пчеларите, но броят на пчелните семейства се е увеличил, показват нови данни на аграрната статистика, публикувани от земеделското министерство.
 
 
Пчелните семейства, отчетени към 1 октомври миналата година, са 783 300 броя или с 2,3% повече спрямо предишната година. 
 
Общо през миналата година са загинали 50 700 пчелни семейства или с 24,3% по-малко спрямо 2017 г. Болести са унищожили 12 100 пчелни семейства. От отравяне са загинали 18 900 броя, от глад – 4 400 броя, а по други причини – 15 300 броя пчелни семейства. 
 
Независимо от положителните тенденции в сектора произведеният мед намалява до 10 338 тона за 2018 г., като спадът на годишна база се оценява на 12,4%.

 
Средният добив от едно пчелно семейство е 16,8 кг или с 15,6% под отчетения предишната година. За периода от януари до 30 септември 2018 г. са продадени 8 160 тона пчелен мед, като на 1 януари са налични 1 097 тона нереализирани количества от предходни години, а към 1 октомври 2018 г. са останали за реализация 3 285 тона.
 
 
Основен проблем пред пчеларите миналата година беше дъждовната пролет, а по-късно стопаните се оплакаха от обидно ниски изкупни цени на меда, достигащи до около 4 лв./кг. За сравнение при преки продажби качественият мед се оценява на 12 лв./кг.
 
 
Броят на стопанствата с пчелни семейства през 2018 година е 12 260. На годишна база те намаляват с 8,7%. Средният брой на отглежданите пчелни семейства в едно стопанство обаче се увеличава от 57,0 броя през 2017 г. на 63,9 броя през миналата година.
 
През последния сезон 17 стопанства с общо 4 059 пчелни семейства са обявили, че са успели да сключат 21 писмени или устни споразумения със земеделски стопани за опрашване на култури върху 13 306 хектара. Тези площи са с близо 61% повече спрямо отчетените предишната година.