На 5 декември УС на ДФЗ взе решение за сумите и условията за прилагането на схема за държавни помощи във връзка с компенсирането на земеделските производители по изпълнението на Националната програма за контрол на вредителите при трайните насаждения през зимния период, прилагана през 2013 г. Едва след това, от 9 декември, беше обявен прием на заявления за държавната помощ. Земеделски производители алармираха, че са имали само 4 дни за кандидатстване, а в изискуемите документи е имало и такива, които се издават от НАП в 7-дневен срок.

 

По уверение от МЗХ предстои координиране на приема по схемата с БАБХ, както и включването на биоземеделците в нея. Целта на държавната помощ е ограничаването на загубите от разпространението на болести и неприятели по трайни овощни насаждения, които се повлияват от приложените извън вегетационния период на културите мерки за контрол и с които се унищожават зимуващи форми на вредители. Помощта се предоставя под формата на субсидирани услуги за компенсиране на част от разходите на земеделските производители, отглеждащи семкови и костилкови овощни видове, по закупуване на средства за растителна защита за контрол на вредители. Това са т.нар. зимни пръскания.

 

Общият бюджет на помощта за 2013 година е в размер на 1.1 млн. лв. по схемата се подпомагат разходи до 10 лв./дка с ДДС за продуктите и средствата за растителна защита за контрол на вредители при трайните насаждения през зимния период, които се прилагат през есента в периода на масов листопад. От ДФЗ са категорични, че няма да бъдат възстановявани разходи за продукти за растителна защита, които не са разрешени за пускане на пазара, съгласно Закона за защита на растенията и не са включени в списъка на разрешените препарати. Срокът за сключване на договорите и за изплащане на средствата е до 21 декември 2013 г.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!