Днес ще се проведе Консултативен съвет по животновъдство в София. Събитието ще започне от 10:00 часа в сградата на читалището в община Панчарево. 
 
На срещата ще се дискутират проблемите на животновъдите, които не могат да се решат на областно ниво.
 
Членуването в Областния съвет по животновъдство е свободно и безплатно. Всеки желаещ животновъд може да стане член и да присъства на месечните срещи.