Днес Апелационната комисия и държавите членки на ЕС гласуват в Брюксел относно удължаването на срока за употребата на глифозат. Ако резултатът от гласуването е равен, ЕК ще обяви решението си на основание на научните доклади от EFSA, като след това, всяка държава ще може да направи самостоятелно решение „за“ или „против“. Необходими са кумулативно 55% от държавите членки и 65% от населението на ЕС, за да влезе решението в сила. Това означава, че 6 държави ще имат решаваща роля.
 
Фермер.БГ припомня, че лицензът за използване на глифозат в ЕС изтича на 1 юли 2016 г. В случай, че не бъде взето окончателно решение до този период, предстои изтегляне от пазара на продуктите, съдържащи активната съставка глифозат до края на 2016 г.