Много често заради работата на българската администрация, европейските средства не могат да бъдат усвоени от бенефициентите, заяви пред Фермер.БГ Димитър Манов, консултант и представител на Асоциацията на управленските и консултантски организации (БАУКО). Според него администрацията декларира, че проявява разбиране към аграрния сектор и бизнеса, но въпреки това остава голямата бариера пред европейските средства.

 

Специалистите по европроекти очертават две групи лоши административни практики – едната, че се изисква огромно количество информация, когато се кандидатства с проект, която информация вече е представяна пред една или друга институция, част от административното тяло. В много случаи консултантите не са съгласни с моделите на работа на чиновническия апарат, тъй като според Закона за електронното управление, веднъж подадена определена информацията се счита за служебно известна и не може да бъде изисквана втори път. Оказва се обаче, че не представянето на такава информация е основание за декласиране на кандидати. Това означава, че една незаконосъобразна административна практика води до неблагоприятни правни последици при разпределение на европейските средства.

 

Втората група от лошите административни практики е парадоксално противоположна, категоричен е Манов. Според него, в обявените за класирани кандидати се срещат и такива, за които нормална проверка за наличната информация, дори без тя да се търси в служебни масиви, а в публичната сфера, показва, че те не отговарят дори на най-грубите формални критерии.

 

Според Димитър Манов не бива по този начин администрацията да поставя бенефициентите и България в уязвима позиция пред ЕС. Според него рискуваме строги мерки по отношение на програма „Конкурентноспособност“ и "Програмата за развитие на селските райони ( ПРСР) ". Освен това най-големи опасности могат да се дефинират в програмите, които вече приключиха. „ В желанието си администрацията да прекрати възникването на грешки отказва и изплащането на субсидии, които бяха върнати в ЕС, а след това кандидатите осъдиха администрацията и тези субсидии се оказа, че ще бъдат изплатени от държавния бюджет“ припомни Манов.

 

Все още според него не е преминала опасността от спиране на европейските средства. Явление, което се наблюдаваше преди години по отношение на САПАРД, твърде вероятно е да се случи и с Програмата за развитие на селските райони ( ПРСР ) . В допълнение той каза, че този род санкции имат негативен характер не само с оглед на компаниите, които се развиват в съответните сфери и само компаниите, които се възползват от европейските средства. На практика този род икономическа информация циркулира в пространството и в бизнес анализите. Така една европейска страна, която не успява да администрира качествено едни субсидии от ЕС, бива разглеждана като едно не добро място за инвестиции, не само от страна на самите бенефициенти. Това според специалистът е един от елементите на бизнес средата, който показва готовността на администрацията да функционира.

 

Димитър Манов предупреди, че опасността от загуба на средства по ПРСР е изключително висока, но все още има време за реакция и възможните негативни последици биха били напълно поправими. Освен това целият организиран бизнес и консултантският капацитет са декларирали своята готовност да подкрепят администрацията.

 

© 2011 fermer.bg