Обновената Обща селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз, с по-малко бюрокрация и по-дългосрочни перспективи, фокусирани върху дигитализацията, ще доведе до инвестиции и млади хора в сектора. 
 
 
„Опростяването е привлекателно за инвеститорите“, каза Пека Песонен, генерален секретар на най-голямата фермерска организация в Европа Копа Коджека, цитиран от euractiv.com.
 
Според европейските фермери новото поколение ще се върне към селското стопанство, защото те не разчитат на директните плащания. От друга страна те искат да насочат европейското земеделие към други бизнес дейности със силни връзки и много по-креативен Втори стълб на ОСП. 
 
„Ако очаквате младите фермери да се завърнат, никой от тях няма да го направи само заради директните плащания. Те са мотивирани да произвеждат висококачествена храна, отговаряща на изискванията на потребителите, като това трябва да става в условия на устойчиво развитие и, ако условията позволяват, те внедряват нови елементи като агротуризъм и мениджмънт на водните ресурси“, каза Песонен. 
 
Европейската комисия и страните-членки разискват бъдещето на ОСП след 2020 г., въз основата на Комюникето на ЕК, в което се предлага опростяването да е на основата на повече възможности за държавите-членки, които да изградят концепции, според собствените си нужди. 
 
 
Освен това се очаква  държавите-членки да направят свои, национални планове, за да посочат предизвикателствата пред фермерите, което според фермерската общност трябва да стане с по-голяма отговорност и по-малко бумащина, като в същото време стопаните да бъдат защитени.  
 
От своя страна  експертът Люк Верне от farm-europe.eu посочи, че фермерите имат нужда от сигурност. 
„Бъдещата ОСП трябва да се фокусира върху гъвкавостта и управлението на риска, от една страна, и кризисния мениджмънт, от друга“, посочи Верне. 
 
Според него стопаните трябва да имат време да осмислят навлизането на новите технологии, за да могат да ги прилагат адекватно. 
„Технологиите навлизат лавинообразно в селското стопанство. Новата ОСП трябва да помогне на фермерите в този преход, като се фокусира в бъдещето, а не гледа към миналото“, смята Верне. 
 
За да направят този „скок“ обаче, фермерите ще имат нужда от правилните инструменти, за да понесат евентуалните рискове. 
„Ако искаме те да се развиват, трябва да им помогнем и да им осигурим спокойствие поне за няколко години. Така преходът към прецизно земеделие, например, ще стане доста по-плавен, както беше с биологичното земеделие преди време“, добави Верне и продължи:
 
„Ясно е, че за в бъдеще ще е много по-лесно да се борави с дигитализирани инструменти, които да улесняват и опростяват процесите. Сега имаме инструментът, който да ни помогне да направим ОСП по-семпла и това е дигитализацията“, обясни той.