В Държавен фонд Земеделие (ДФЗ) вече се подписват договорите на бенефициенти по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014 -2018 г. Договорите се пописват от новия изпълнителен директор Атанас Добрев, посочиха от Фонда.

От днес експертите в отдел „Вино” ще се свързват лично със земеделските производители, чиито договори са готови. Лозарите ще бъдат поканени в Централно управление на ДФ „Земеделие”, гр. София, ул. „Гусла” № 3, за да подпишат и получат документите, поясняват още от ДФЗ.

Всички кандидати, подписали договорите си по мярката за преструктуриране и конверсия на лозя до 21 юли 2014 г. ще могат да подадат заявления за авансово плащане. Според изискванията на програмата документите се подават след десетия ден от датата на сключване на договора, но не по-късно от 31 юли за съответната финансова година. По тях може да бъде изплатена до 80% от финансовата помощ за инвестицията, в случай че реализацията на проекта е започнала. Кандидатите, които не успеят да издадат банковите си гаранции в определения 10-дневен срок, ще могат да подадат заявления за авансово плащане в периода от 16 октомври 2014 г. до 20 януари 2015 г.

Приетите 65 проекта са за конверсията на сортовия състав на насажденията, преструктуриране на лозята и подобряване на техниките за управление на лозята. По тях Фондът ще изплати близо 28 млн. лева.
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!