От днес, 17 ноември до 5 декември 2014 г. Държавен фонд Земеделие ще приема заявления по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” за Кампания 2015 по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор.
 
По мярката се подпомагат три дейности - конверсията на сортовия състав на насажденията, преструктуриране на лозята и подобряване на техниките за управление на лозята. Определеният бюджет за трите дейности до края на финансовата 2015 г. е малко над 4, 4 млн. лева. 
 
Финансовата помощ могат да получат производителите, вписани в лозарския регистър, съгласно Закона за виното и спиртните напитки. Тя покрива до 75% от разходите на бенефициента за изпълнение на конкретни дейности и се изплаща след изпълнение на инвестицията или авансово. Срокът за изпълнение на инвестициите по мярката е до две винарски години (от 1 август на текущата година до 31 юли на следващата година) от сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.
 
Заявленията за финансова помощ се подават в Централно управление на ДФ "Земеделие", гр. София, ул. „Гусла” № 3, с предварително записване на телефони 02/ 8187 505 и 02/ 8187 534. Образец на заявлението е публикуван на официалната интернет страница на ДФ „Земеделие” в раздел „Селскостопански пазарни механизми”/ „Вино”. Важно условие за получаване на подпомагането е кандидатите да представят удостоверение за право на участие по мярката. То се издава от Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ).
 
Бюджетът по мярката „Преструктуриране и конверсия на лозя” за целия програмен период 2014-2018 г. е 80,81 млн. евро.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!