Подадени са общо 1 833 заявления по Националната пчеларска програма, съобщават от Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ). Приемът на документи по мерки Б „Борба срещу вароатозата”, В „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелен мед” и Г „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз” от Националната програма по пчеларство 2014-2016 г. продължи от 8 до 21 януари 2014 г.

 

Всяко заявление може да включва повече от една мярка. В момента се извършват административни проверки на документите, уточняват от ДФЗ. Поради огромния брой подадени заявления и ограничения бюджет кандидатите ще бъдат класирани според критерии за оценка, определени в Наредба № 9 от 19.11.2013 г. за НПП 2014-2016 г.

 

Сред тях са: квалификация, минимум 3 години опит в областта на пчеларството, регистрация като земеделски производители за повече от 1 година към датата на кандидатстване и др. Всеки критерий носи определен брой точки, на базата на които ще се класират заявленията. Резултатите от класирането ще бъдат публикувани на официалната страница на ДФ "Земеделие".

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!