Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе над 3 млн. лв. по схемата “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период“, прилагана през 2019 г.
 
 
Точната сума на финансовото подпомагане е 3 031 795 лв. Субсидии получиха 2 959 производители, които отглеждат трайни овощни култури, ягоди и малини, допълниха от ДФЗ.
 
Финансовата помощ е до 270 лв./хектар с ДДС. Тя покрива направените разходи за зимните пръскания, които се прилагат в периода след преминаване на студовете до набъбване на плодните пъпки.
 
Средствата се изплащат само за препарати, закупени от лицензиран представител или фирма. Другото изискване е те да са включени в публичния регистър на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за разрешените за употреба продукти за растителна защита.
 
Бюджетът по схемата е увеличен с решение на Управителния съвет на ДФЗ и за тази година са одобрени общо 5 500 000  лева. Неусвоеният ресурс ще бъде разпределен през есента. Целта на схемата е да ограничи максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по трайните насаждения.