На 01.09. 2009 г. ще стартира конкурс за одобряване на складове за съхранение на интервенционни продукти - обикновена пшеница, ечемик, царевица и сорго, съобщават от Държавен фонд “Земеделие”. Заявления за участие могат да подават фирми, които притежават валидна лицензия за публичен склад, издадена от министъра на земеделието и храните или удостоверение за регистрация на зърнохранилище, издадено от НСЗФ за минимален складов капацитет от 6 000 тона.

Заявления по образец могат да се подават в периода от 1-ви до 30-ти септември в Централно Управление на Разплащателната агенция (сектор „Полски култури”) на адрес: София, кв. Павлово, ул. „Гусла” № 3.

Подробна информация за условията за кандидатстване в конкурса за одобряване на складове за обикновена пшеница, ечемик, царевица и сорго, както и необходимите заявления, формуляри и образци можете да изтеглите от Download център-а на Фермер.БГ.