Преди 15 юни 2013 г. бенефициентите в схемата „Млечни квоти”, които не са представили декларации за изпълнение на индивидуалните си квоти, ще получат уведомителни писма от Държавен фонд „Земеделие”.

 

Срокът за подаването на документите изтече на 15 май. След тази дата млекопроизводителите и изкупвачите на мляко подлежат на санкции, изчислени на базата на броя дни закъснение. С декларациите се отчитат реализираните количества за квотната 2012 / 2013 г.


Документите се подават в съответната областна дирекция на ДФЗ по адресна регистрация на физическите лица или по адрес на търговска регистрация на юридическите лица. Ако не подадат декларации, производителите подлежат на отнемане на индивидуалната квота за директни продажби, а изкупвачите губят правото да изкупуват краве мляко на територията на страната.

 

Главната цел на схема „Млечни квоти” е да намали дисбаланса между търсенето и предлагането на мляко и млечни продукти на пазара и последващото свръхпроизводство. Тя ще продължи да се прилага в България до 1 април 2015.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!