Приключи приемът на заявления за помощ De minimis за производство на ориз. Кандидатстването беше по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец и по седалище на юридическото лице.

 

Помощта е предназначена за физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г.

 

Друго условие е стопаните да нямат задължения към държавния бюджет, ДФ„Земеделие”, Държавния поземлен фонд и „Напоителни системи”.

 

Ресурсът по схемата е 250 000 лв. и ще покрива част от разходите за купуване на поливна вода от „Напоителни системи”. Подпомагането на единица площ е до 7.20 лв. на декар засят ориз.

 

Според правилата за предоставяне на помощта de minimis един земеделски производител не може да получи повече от 15 000 евро ( 29 337.45 лв.) за период от три данъчни години (2012 г. – 2014 г.).

 

Срокът за сключването на договорите и изплащането на средствата е 28 август 2014 г.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!