Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) организира на 4 юли „Ден на отворени врати“ в областната дирекция на фонда в Габрово, а на 5 юли – в Ловеч.
 
 
В приемните кандидатите по различните схеми, мерки и програми, управлявани от Фонда, ще могат да направят справки и да получат съвети от експерти. Фермерите ще могат също да направят предложения за подобряване работата на областните дирекции. 
 
Приемната в Габрово е в сградата на дирекцията на ул. „Брянска” № 30- пети етаж. На 5 юли ще бъде отворен временен офис за граждани в областната дирекция на ДФЗ в Ловеч. Тя се намира на ул. „Търговска” № 43. Офисите ще бъдат отворени за посетители от 10 ч. до 14 ч. При повишен интерес от страна на земеделските стопани приемните ще работят до 17:30 ч.
 
За всички основни програми, които Държавен фонд „Земеделие” прилага, са определени експерти, които да отговарят на въпросите на земеделските стопани. Ако казусите им са по-сложни и се налагат комплексни проверки, стопаните ще получат отговорите писмено в срок до 10 работни дни.
 
Дни на отворени врати ще се проведат във всички областни структури на ДФЗ в страната, допълват от Фонда.