Само три депутатски въпроса са предвидени за учадтието на земеделския министър Десислава Танева в рамките на редовния парламентарен контрол. 
 
Според предварителната програма на Народното събрание, министърът на земеделието и храните ще отговори на: 
 
1. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно готовността на Изпълнителната агенция "Борба с градушките" през 2016 г. за осъществяване на своята дейност.
 
2. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно реализация на произведените картофи от земеделските производители.
 
3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ и СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно разрешение за пускане на пазара на два препарата за растителна защита, чиито активни вещества са неоникотиноидите - имидаклоприд и тиаметоксам, за ограничена и контролирана употреба.
 
Началото на паралемантарния контрол е от 11 часа, а Десислава Танева е 8-мият поред министър, който ще отговаря на въпроси на депутатите.