Животновъдите, които няма да получат увеличение на ставките по обвързана подкрепа за кампания 2020, ще бъдат подпомогнати със средства по извънреден de minimis, предлагат от Министерството на земеделието.

De minimis за овце, кози и биволи: Колко предлага министерството?

Подпомагането ще бъде за тези фермери, които са с достигнати  количествени лимити на броя на животните. Именно поради тази причина те няма да могат да се възползват от решението за прехвърляне на средства от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) към директните плащания за 2020 г. в размер на 70 млн. евро.

Схемите, по които ще бъдат отпуснати допълнителните средства, са: 

•    Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници;
•    Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол; 
•    Схема за обвързано подпомагане за биволи; 
•    Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;
•    Схема за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството. 

Агри.БГ вече ви запозна с някои от предложените ставки. Предстои представителите на животновъдните организации да проведат заседания, на които да обсъдят предложените ставки. След това ще изпратят становища по него.

От ресорното министерство припомнят, че браншовите организации в сектор „Земеделие“ единодушно приеха предложението, което бе дадено като възможност от Европейската комисия (ЕК) за прехвърляне на над 70 млн. евро от ПРСР към директните плащания за 2020 г. 

По този начин пакетът за директни плащания за Кампания 2020 ще се увеличи с 9 %. В частност бюджетът по Схемите за обвързано подпомагане се нараснат с близо 13 %, изчисляват от земеделското министерство.