Важна точка от дневния ред на днешното онлайн заседание на Съвета по животновъдство беше възможността за подпомагане на сектора чрез схема от типа на държавна помощ de minimis.

De minimis заради сушата: Първото искане е вече в министерството

Агри.БГ научи какво е предложението на Министерството на земеделието за биволи, овце и кози. По първоначална информация ставките са следните:

За овце и кози под селекционен контрол:

•    10 лв. до 200 броя животни;
•    8 лв. над 200 броя животни.

За останалите дребни преживни животни, които са само с национално доплащане, ставките са твърди - 8 лв. независимо от броя животни.

За биволи предложението на земеделското министерство е:

  • 60 лв. до 50 говеда;
  • 40 лв. над 50 говеда.

По време на срещата стана ясно, че de minimis се дава не само заради сушата, за която настояваха животновъдни асоциации. Ставките би трябвало да компенсират факта, че от тези 70 млн. евро, които ще се прехвърлят от ПРСР 2021 към директни плащания 2020, няма да може да се даде нищо за дребните преживни животни и биволите, защото тяхното обвързано подпомагане е изпълнило лимита си.

„На този етап мислим, че ставките не са достатъчни. Ще имаме спешен управителен съвет, на който да ги обсъдим и да излезем с нашите искания, които клонят към двойно увеличение. От МЗХГ също обещаха да обмислят възможностите за допълнително подпомагане. Вероятно следващата седмица ще имаме нов Съвет по животновъдство“, коментира за Агри.БГ Симеон Караколев, съпредседател на НОКА.