Пчеларите са изправени пред казуса да не могат да подадат документи за подпомагане по схема De minimis за 2014 г. заради неизвършени пролетни профилактични прегледи на пчелините, заяви в интервю за Фермер.БГ инж. Михаил Михайлов, председател на Съюза на българските пчелари (СБП).

 

Приемът на заявления за подпомагане по схема De minimis за пчели започва на 12 май. За да кандидатстват, обаче, пчеларите трябва да представят набор от документи, сред които и заверени ветеринарно-медицински дневници на пчелините за извършени пролетни профилактични прегледи. „Проблемът е сериозен, защото без заверени дневници, пчеларите нямат право да кандидатстват. Все още няма заповед за извършване на профилактични прегледи от страна на БАБХ.

 

Може би се разчита на договорите за тзи година, сключени между пчеларите и ветеринарните лекари за обслужване на пчелините. По силата на тези договори – може би – пчеларите трябва да поканят ветеринарните да извършат прегледите“, коментира Михайлов. Той допълни, че след измененията в Закона за ветеринарно-медицинската дейност пчелари-проверители вече няма, което затруднява работата на пчеларите.

 

„Промените в закона не бяха съгласувани с пчеларите, което доведе до сегашната ситуация. Пчелари-проверители вече няма, а ветеринарните лекари много често не са компетентни в областта на пчеларството, защото то не е приоритет в работата им. Има дори алергични сред тях – как да работят с пчелите“, споделя още Михайлов.

 

Пчеларите могат да сключат индивидуални договори с ветеринарни лекари, но в някои региони пчеларските дружества са сключили колективен договор с ветеринарен лекар. Това, обаче, може да стане само по места при решение на управителните съвети на местните пчеларски дружества.

 

Ситуацията с профилактичните прегледи се усложнява и от сроковете, в които това трябва да бъде извършено. „Срокът за извършване на пролетните профилактични прегледи на пчелините е от 1 април до 15 май. В рамките на 45 дни всяка пролет това мероприятие трябва да бъде извършено и нормално за целта се издава заповед от БАБХ към поделенията им в страната.

 

През тази година, обаче, не е направено нищо“, коментира още Михайлов. Той сподели, че от областни пчеларски организации са подали жалби до компетентните органи заради неизвършените прегледи, респективно невъзможността да се кандидатства по De minimis. Пчеларите настояват прегледите да се извършват по разписаната годишна имуно-профилактична програма.

 

По решение на ДФЗ пчеларите ще получат 1.38 милиона лева като първи транш по схема De minimis. Документи по схемата ще се подават от 12 до 23 май 2014 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес за физическите лица и едноличните търговци и по адрес на регистрация на юридическите лица. Срокът за сключване на договорите и изплащане на помощта е от 2 до 20 юни 2014 г.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!