От днес, 8 октомври, започва приемът на документи по схемата за държавна помощ „Помощ за подкрепа за осигуряване на ликвидност на земеделските стопани, извършващи дейност в първичното селскостопанско производство за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19“.

Държавна помощ: С 56.6 млн. лв. стопани ще погасяват кредити от ДФЗ

Крайният срок е 30 октомври, а кандидатстването става в Областните дирекции по земеделие, научи Агри.БГ.

Общият бюджет е 56 580 000 лв., а от тях допустими за подпомагане са 1 882 фермери – 1 798 стопани, отглеждащи едри и дребни преживни животни, и 84 картофопроизводители. Те са отсрочили кредитите си, дадени от ДФЗ в периода 2008 – 2012 г., и не могат да ги погасят в условията на пандемия.

Подкрепата ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства, които покриват част от главницата и лихвите, дължими по заемите от ДФЗ. Един стопанин може да получи максимум 100 000 евро.

Важно условие е кредитите да са редовно отсрочени до 27.11.2020 г., а стопаните да са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. и да нямат изискуеми публични задължения към държавния бюджет.