Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ), Инспекторатът към Министерството на земеделието и храните (МЗХ), финансовата дирекция, както и дирекция „Обществени поръчки” в министерството ще бъдат на пряко подчинение на новия земеделски министър Мирослав Найденов.
 
На пресконференция във ведомството той представи официално своя екип, с който се очаква да работи през следващите четири години. Както вечи ви съобщихме двама ще бъдат заместниците на министър Найденов. Преслав Борисов ще отговаря за управлението на европейски фондове в областта на земеделието, както и за политиката по поземлените отношения, а Цветан Димитров ще отговаря за аграрната политика – качество и безопасност на храните, координация по въпросите на ЕС, растениевъдство и животновъдство, политиката в областта на рибарството и аквакултурите, фонд „Тютюн” и други.
Министър Найденов съобщи, че е издал заповед всички обществени поръчки, направени от земеделското ведомство досега, да бъдат преустановени заради политиката за намаляване на бюджетните разходи.
 
Още до края на седмицата ще бъде сформиран нов управителен съвет на фонд "Земеделие", който ще отстрани сегашното ръководство и в работен порядък ще предприеме спешни действия за назначаване на нов изпълнителен директор. Критериите за неговия избор ще бъдат съгласувани и с Генерална дирекция "Земеделие" в Европейската комисия. Трябва  да се действа много експедитивно и се надявам назначението да стане скоро, каза министърът.
 
В кратки срокове ще бъде преоценена дейността на фонда, така че да се отстранят сегашните проблеми с бавното одобряване на проекти. Реално ще се децентрализират функциите, като ще има лимит на проектите, които ще се одобряват по места.