Имот в каварненското село Българево отново пуска на търг НАП – Добрич. Данъчните посочват, че наддаването ще стартира от 320 000 лв. Парцелът за публична продан е с размер от 8 500 кв.м и е предназначен за изграждане на селскостопански постройки. 

Гласувайте: Очаквате ли трудности при кандидатстването по Кампания 2023 за директни плащания?

За да участват в търга, кандидатите трябва да внесат по банков път депозит в размер 20% или 64 000 лв. от обявената начална продажна цена в периода 6 – 10 март.

В този срок могат да се подават и предложенията за участие в търга на адрес гр. Добрич, ул. „Независимост” № 7. Оглед може да се извърши до 10 март 2023 г. след предварителна уговорка с публичния изпълнител. Търгът ще се проведе на 15 март от 14 ч. 

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на Данъчното и на интернет страницата на НАП в Портал за продажби на приходната агенция.

От офиса на НАП-Добрич препоръчват на фирмите и на физическите лица периодично да проверяват онлайн имат ли текущи задължения или образувано изпълнително дело.

Справката става в Портала за е-услуги на НАП и са достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) и с електронен подпис (КЕП). При временни затруднения при плащането на просрочени задължения те трябва да потърсят своевременно контакт с публичните изпълнители, за да бъде намерен начин за тяхното разсрочено плащане.