Ваня Николова е зооинженер. Тя завършва образованието си в Аграрния университет в Пловдив. В момента работи по специалността си в модерна овцеферма.
 
 
- Как виждате българското селско стопанство след 10 години?
- Виждам го все по-проспериращо и насочено към хората. Секторът е този, който може да осигури качествена храна, а от там и повишаване на здравния статус на всички. Земеделието е ключов отрасъл и силно се надявам, че съвместно ще успеем да му предадем европейски облик и рентабилност.
 
- Защо избрахте кариерното Ви развитие да бъде именно в сектора?
-  Избрах да се развивам в сектора поради няколко причини. Първата от тях е личният ми интерес към животните от детството, огромните възможности, предвид възходящия тренд на развитие на сектора и вярата, че тази тенденция ще се запази.
 
- Кое Ви амбицира?
- Резултатите, които постигаме, съвместно с екипа от ферма Верде.
 
- Как подбирате хората, с които работите?
-  На база професионални качества и желанието да се учи всеки ден и час. Не на последно място стои и отношението към животните.
 
- Кои са най-ценните уроци, които научихте от практиката?
- Упоритостта, желанието и опита дават винаги желания резултат.
 
- Как се прави успешен агробизнес в България?
- Най-вече с много труд и добър екип.