Участниците във Форум на високо равнище за дигитално земеделие "2gether 4 Strong Digital Agriculture" посетиха стопанствата на иновативни български фермери, за да видят как се прилагат дигиталните технологии в българското земеделие.
 
 
Първата спирка от визитата на групата фермери от Косово, Македония, Албания, Германия и други страни бе модерната кравеферма на „Елит 95“
 
„Елит 95“ развива 70 000 дка зърнопроизводство, за което разчита на прецизни технологии и системи за ефективно поливно земеделие. Стопанството отглежда и 7 000 говеда в най-голямата кравеферма на Балканския полуостров. В нея се добиват 50 000 литра мляко ежедневно, като на всеки 15 минути се доят по 96 животни едновременно. Всяко едно животно се следи с помощта на дигитални технологии от влизането му във фермата и във всеки един момент може да бъде извадена статистика за него, включваща температура, дневно количество мляко и други постоянни и променливи показалите. В базата си в с. Поповица фирмата разполага и с модерна инсталация за биогаз чрез преработка на остатъчни материали, която генерира електричество. 
 
 
Втората спирка бе край Ихтиман, където в стопанството на „Димитрови 2002“ е реализиран първият проект за подравняване на терена в България при поле с картофи. Проектът е осъществен на няколко етапа, в сътрудничество с фирма НИК. 
 
В стопанството на „Димитрови 2002“ се отглеждат над 2 000 дка картофи. Преди осъществяването на проекта, неравният терен е водил до наводняване на различни области по време на напояването, което от своя страна е увеличавало риска от изгниване на картофите. След подравняването на терена този риск е сведен до минимум.
 
Първият етап на проекта е включвал изготвяне на топографска карта с точност до 2.5 см с помощта на GPS оборудване. След това, изготвеният от експерти в областта план за подравняване на терена, е осъществен чрез специализирано оборудване.  
 
 
За още по-голяма ефективност на работата „Димитрови 2002“ разчитат на GPS оборудване, което позволява на тракторите да се движат по едни и същи линии както при сеитбата, така и при жътвата, което гарантира, че добивите в края на сезона ще бъдат в отлично състояние – без насичане или нараняване.
 
Следващата спирка от посещенията беше стопанството на „Сортови семена и растителна защита“, което се намира само на 5 км от центъра на София. То се състои от повече от 20 000 дка с царевица, пшеница, слънчоглед, фасул и овес, засети с помощта на навигация и система за автоматично управление с 2 см точност.
 
 
Земеделските стопани следят развитието на културите с помощта на програма за сателитно сканиране на полето и разчитат на специализиран земеделски софтуер за администриране на стопанството. Пръскането също се извършва прецизно чрез самоходна пръскачка.
 
Посетените стопанства предоставиха чудесни примери за дигиталните технологии в действие и показаха как технологиите за прецизно земеделие могат да увеличат ефективността на работата и качеството на резултатите.