Нарасналите през 2017-та цени на международните пазари, увеличените стада и все по-големия млеконадой ще допринесат за по-голямо млекопроизводство през 2018 г., сочат данните на  департамента по земеделие на САЩ (USDA).
 
 
Анализаторите прогнозират, че през следващата година водещите световни млекопроизводители ще увеличат количествата с общо 9 млн. тона до 510 млн. тона, което е ръст от почти 2 процента. 
 
През 2015-та, в пика на кризата с изкупните цени, ръстът беше по-малък от половин процент. Най-голям ръст се очаква в Индия, където производството на мляко ще се увеличи с 4 млн. тона до 76 млн. тона. Тъй като страната почти не изнася суровината, това няма да се отрази на международните пазари.
 
В Европейския съюз фермерите ще бъдат по-скромни и ще издоят едва 0,3 процента повече, смятат експертите. Със своите 152 млн. тона Европа е най-големият производител в света. За Океания прогнозата сочи ръст от 1,5% до 22 млн. тона в Нова Зеландия и Австралия. Стопаните в двете страни ще се възползват както от по-високите изкупни цени, така и от доброто състояние на пасищата. Фермерите в Съединените щати ще увеличат млеконадоя с близо 2 % на почти 100 000 тона.