Показват се признаци на засилващо се национално детерминиране в ценообразуването на свинското месо. Това сочи анализ на Центъра за икономически анализи в селското стопанство (CAPA).
 
 
Според експертите това се обяснява със силната концентрация на производството и ограничения брой предприятия, предлагащи свинско месо и свидетелства за невъзможност за постигане на единна цена на един общ европейски пазар.
 
Цената на едро на свинско свинско месо в страната страната продължава да поддържа равнище, превишаващо средно европейското ниво с 32% на база данните за месец октомври. Докато европейската цена отбелязва спад с 4,2%, спрямо същия период на предходната година, в страната ни се наблюдава увеличение в размер на 8,6%. По-високите цени на едро на годишна база води до увеличение на цената на дребно, която може да достигне 7,74 лв/кг, по изчисления на САРА.
 
След известно задържане цената на едро на свинското месо през месеците август и септември, през месец октомври ценовото ниво отбеляза понижение с близо 4%. Прогнозите са за спад на цените до около 3700-3800 лв./тон кланично тегло през последните два месеца на годината, следвайки низходящите тенденции в ЕС, пише още в анализа.