Над 200 000 земеделски стопанства у нас ще бъдат включени в обхвата на преброяването през 2020 година.
 
 
Както Фермер.БГ писа от 1 септември до 11 октомври ще бъде проведено пробно преброяване на част от земеделските стопанства в страната, а догодина от 1 септември до 18 декември то ще обхване всички ферми.
 
[news]
От 1 до 18 септември 2020 г. се предвижда преброяването да се извършва в интернет чрез предоставяне на данни от земеделския стопанин с помощта на уеб-базирано приложение и попълване на електронен въпросник. В оставащия период до 18 декември 2020 г. данните ще бъдат събирани от анкетьор чрез интервю със стопанина или управителя на стопанството и попълване на въпросник на хартиен носител или чрез онлайн въвеждане с помощта на преносимо електронно устройство.
 
За да бъдат включени в списъка за преброяване, стопаните трябва да обработват най-малко 0,5 хектара използваема земеделска площ или  0,3 хектара обработваема земя. Ще бъдат анкетирани и фермерите, които имат животни.
 
Предвидени са задължителни обучения на анкетьорите и контрольорите, които ще участват в преброяването. Контролът за изчерпателност и точност на информацията ще завърши три месеца след края на анкетирането.