Изводите от специалната тематична работна група, която на 2 февруари разгледа проектите на критериите за оценка на четири подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) на Общата селскостопанска политика, са няколко. 

Ще бъдат ли чувствителните сектори отново “приоритетни” в новата ОСП?

Както Агри.БГ вече писа, става дума за подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.

Въпреки че приоритетни при инвестиционните мерки 4.1 и 4.2 от ресорното ведомство са посочили отново чувствителните сектори „Плодове и зеленчуци“, „Животновъдство“ и „Етеричномаслени и медицински култури“, според бранша заложеното точкуване всъщност ги ощетява.

“Искаме 20 точки увеличение за чувствителните сектори”, коментираха от бранша за Агри.БГ. Към момента за проекти от чувствителните сектори бенефициентите ще могат да получат максимум 10 точки.

Потърсихме и мнението на Национална овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА), като асоциация с голяма членска маса в сектор “Животновъдство”.

“Сформира се дебат относно нашето искане за увеличение на точките за чувствителните сектори. От МЗХГ обясниха, че трябва да поддържат баланса. 

Балансът е нарушен обаче още преди два програмни периода! Сега задачата на МЗХГ е да покажат, че те наистина ще се вгледат и вслушат в изводите на SWOT анализа. Там ясно е казано, че неконкурентоспособни, с липса на финансиране и подпомагане по Първи и Втори стълб на ОСП са чувствителните сектори “Плодове и зеленчуци”, “Животновъдство” и „Етеричномаслени и медицински култури“.

В тази връзка попитахме министерството какъв е националният ни интерес. Според нас, докато нямаме отговор от държавата, ще продължава това да е съпътстващ призрак”, обясниха от НОКА.

Според асоциацията за изравняване на долното ниво на конкурентоспособността с по-напредналите сектори, на чувствителните ще им е нужен реален приоритет, а не условен. И то не в един прием, а в цял програмен период.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg