Народното събрание прие на второ четене бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за следващата година. 
 
192,8 млн. лв. са предвидените разходи, като за политика в областта на земеделието и селските райони са заделени 137,8 млн. лв., съобщи БТА. За рибарството и аквакултурите са планирани 5,7 млн. лв., а за съхраняването и увеличаването на горите и дивеча – 26,9 млн. лв.
 
Средствата за персонал ще възлизат на 107,3 млн. лв., а за субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия – 19 млн. лв. За придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт са заделени 7,7 млн. лв., а за бюджетна програма „Администрация“ – 22,3 млн. лв. 
 
Депутати от всички парламентарни групи поискаха увеличаване на бюджета на министерството, но това не беше подкрепено от мнозинството в залата.