За първи път у нас земеделието и технологиите си подават официално ръка в рамките на Европейски цифров иновационен хъб AgroHub.BG и проекта AgroDigiRise, подкрепен от програма Digital Europe. Той ще бъде представен официално днес, 24 ноември, от 17:40 часа, в рамките на Десетия юбилеен национален агро семинар на НАЗ в Пловдив.

Гласувайте: Какво ще доведе до по-голяма прозрачност при разпределяне на бюджетите по сектори?

Консорциумът, реализиращ проекта, включва научни звена и технологични компании, експертни организации и земеделски производители от НАЗ. Община Пловдив е асоцииран партньор по проекта. Дейностите на AgroHub.BG са насочени най-вече към земеделските стопани, но също и към малките и средни предприятия и публичния сектор от Южна Централна България. 

В рамките на проекта е предвидено изграждането на сериозна инфраструктура за тестване и прилагане на иновативни технологични решения. До април 2023 г. предстои създаването на Национален демо център в Пловдив. Ще бъде изградена и мрежа от Демо точки в цялата страна с различни климатични, почвени и други условия, разположени в 5 оранжерии, 5 открити полета, 3 полета над 100 дка и 3 научни демо точки.

Тази мрежа за демонстрационни опити ще бъде оборудвана с технологии за дистанционно наблюдение, контрол и управление, които ще имат за цел да оптимизират производствените процеси, да намалят разходите и влаганите в производството ресурси.

Ключова роля за постигане на целите на AgroHub.BG ще има работата в мрежа за трансфер на дигитални знания, опит и добри практики в рамките на мрежата от европейски хъбове. Това ще се случва чрез различни формати – събития, изложения, работни групи с различна насоченост, семинари и др.

За първи път в България AgroHub.BG ще предоставя услуги за „тестване преди инвестиране“. Това ще бъде възможно чрез организиране на различни демонстрации, експериментиране, тестване на решения, базирани на Индустрия 4.0, както и достъп до техническа експертиза и данни.

Важен акцент от работата на ЕЦИХ е бизнес и финансовото консултиране. То ще бъде осъществено посредством създаване на екип от консултанти с различна експертиза.