Veris Technologies е пионер и признат лидер в подпомагането на фермерите да картографират и управляват променливостта на почвата. 

Разположена в Канзас, САЩ компанията произвежда и предлага на пазара първата в света и най-широко разпространена технология за отчитане на почвата в движение – предназначена да помогне на земеделски производители и техните съветници да подобрят рентабилността чрез картографиране на променливостта на почвата. 

От основаването си през 1996 г. компанията е помогнала на фермери, агропрофесионалисти и изследователи в 51 страни и 44 американски щата да разберат по-добре условията си на отглеждане.

Сензорните платформи Veris използват патентовани и доказани електрически, инфрачервени и електрохимични сензори за събиране на данни за три ключови характеристики на почвата.

Печеливша програма за прецизно земеделие се основава на точното разбиране на почвата.

Свойствата на почвата с най-голям ефект върху производителността са тези, които определят количеството вода и хранителни вещества, които културата ще има на разположение.

Структурата на почвата - количеството пясък, прах и глина е основен двигател, заедно с почвената органична материя (OM) и топографията на полето. pH на почвата, особено ако е извън оптималния диапазон за културата, ще играе голяма роля за наличността на хранителни вещества. За да управлявате прецизно вложените култури, тези свойства трябва да бъдат точно картографирани.

Остарелите и едромащабни проучвания на почвата вероятно ще причинят скъпи грешки, особено когато се променят нормите на семена, азот (N) или вода. 

Вземането на проби от <клетка>, освен ако не е направено в мащаб от 1 дка, не се доближава до необходимата прецизност или това, което модерното оборудване за сеитба и торене може да постигне. 
Единствената достъпна и прецизна опция е отчитането на почвата в движение:

1.Мобилна Сензорна Платформа (MSP3)

Скенерът за почва Veris® MSP3 е уникална сензорна платформа, способна да картографира ключови характеристики на почвата с едно преминаване.

Докато шофирате с около 8 - 13 км/ч, системата измерва рН на почвата, процента Органична Материя (ОМ)/Въглерод (C), EC (тип почва) по цялата дълбочина на вкореняване с измерване на 0 - 90 см, температура, влажност и др. 

Базирана на трактора, осигурява комфорт на оператора и оптимална навигация на полето.

Ефективно картографиране с покритие до 200 дка/час.

2.Серия U (U3)

Veris® U3 използва сензори за създаване на достъпни, с висока резолюция карти на рН на почвата, органична материя (OM), структура на почвата (EC), азот (N), влажност (H2O), монтиран на UTV преди сеитба, по време на вегетация и след жътва.

3.iScan+ (съвместим с количка)

Veris® iScan създава достъпни карти с висока резолюция на органичната материя (ОМ), структурата на почвата (EC), азот (N), температура, влажност (H2O) по време на засяване или обработка. 

Монтиране към инструмент за обработка на почвата, апликатор за тор, сеялка или самостоятелна количка (пред трактора или след трактора).

4.Серия Q

Електропроводимост EC (Катионен обмен CEC/Структура)

Предоставя опция за Електропроводимост (EC) - картографиране с двойна дълбочина на ниска тяга. Разполага с доказано картографиране на Veris EC, но с по-лек дизайн - идеален за използване с ATV, UTVs и за транспортиране навсякъде. 

Произвежда висококачествени EC карти за дълбочини 0-25 и 0-75 см.
Бързо сканиране на полета: 2 000-4 000 дка/ден.

Почвена електропроводимост - ЕС (капацитет на катионен обмен - CEC, структура, пясък/прах/глина).

Електрическата проводимост (ЕС) на почвата - измерване на това, колко електрически ток провежда почвата.

Това е ефективен начин за картографиране на структурата на почвата, тъй като по-малките почвени частици, като глина провеждат повече ток от по-големите частици прах и пясък. 

Докато EC системата преминава през полето, една двойка ботушни електроди инжектира известно напрежение в почвата, докато другите ботушни електроди измерват спада на това напрежение. EC сигналните масиви достигат (0-90 cm) в почвата.

Резултатът: подробна карта на променливостта на структурата на почвата в зоната на вкореняване на културата. 

Структурата на почвата има голямо влияние върху производителността, засягайки капацитета за задържане на вода, катионен обменен капацитет (CEC), дренажа, дълбочината на горния почвен слой и ефективността на използване на азота (N).
Дали почвата ще задържи, загуби или използва хранителни вещества е силно свързано с нейната структура.

Подвижните хранителни вещества като азот (N) се просмукват през лека почва и се губят чрез денитрификация в тежка почва.

Неподвижните хранителни вещества като фосфор (P) и калий (K) ще варират по много причини - особени отклонения след жътва на реколтата. Капацитет на катионен обмен (CEC) отразява способността на почвата да задържа положително заредени катиони (включително важни хранителни вещества).

Лесно обменяни с други катиони, тези адсорбирани катиони са достъпни за растенията.
Висок CEC - почвите задържат катионите по-ефективно.
Почвите с нисък CEC са по-склонни да се вкиселят бързо и да развият дефицит на K, Mg и други катиони.

CEC силно се влияе от структурата на почвата.
Тъй като глината е отрицателно заредена, CEC се увеличава с количеството глина.

CEC също зависи от вида на глината, както и pH на почвата и количеството органична материя (ОМ). Способността на почвата да привлича хранителни вещества и вода и след това, да дава тези хранителни вещества и вода на растенията, зависи от капацитета на катионообменa.

Картите на EC на почвата определят променливостта на структурата на почвата, така че Вашите проби са на правилното място и Вашите предписания се променят там, където се променя почвата.

Почвена органична материя (OM) / въглерод (C)

Почвената ОМ е критично свойство на почвата, което засяга както химичните, така и физичните свойства на почвата и нейното цялостно здраве.

Свойствата, повлияни от органичната материя (ОМ), включват: структура на почвата; капацитет за задържане на вода; разнообразие и активност на почвените организми, както полезни, така и вредни за растениевъдството; и наличието на хранителни вещества. 

ОМ също така влияе върху ефектите от химически добавки, торове и пестициди. Ако искате да променяте суровините въз основа на производствения капацитет, точната карта на органичната материя (ОМ) е от решаващо значение. 

Почвената OM е индикатор за предишна производителност и двигател на текущата производителност. Тъй като ОМ се образува бавно с течение на времето, почвите с по-високо съдържание на ОМ притежават подобрена структура на почвата, дренаж, намаляват риска от запушване на порите, уплътняване и ерозия, повишават устойчивостта на суша.

Добавя за капацитета на катионен обмен (СЕС), когато е добре разградена (хумус).
Съдържа и доставя хранителни вещества (N, P, S), адсорбира и съхранява други хранителни вещества (например K, Ca, Mg, Cu, Zn), които постоянно генерират допълнителен растеж на растенията, което води до по-висока OM в почвата. Това повишено ниво на OM също води до още по-висок продуктивен капацитет.

На полета, където се добавя ОМ чрез оборски тор или други изменения, картата на OM разкрива къде нивата са ниски и може да се използва допълнителна (ОМ). Действа като дългосрочен склад за въглерод (C), добавен чрез системата растение-почва и добавените органични вещества. Осигурява източник на храна за почвената биота (живот).

Повечето прецизни селскостопански приложения могат да бъдат подобрени с точен слой на OM карта - променлива сеитбена норма, управление на азота (N), зони за вземане на проби, промени в почвата, променлива норма на хербициди, селекция на сортове и др. Veris измерва органичната материя на всяка секунда.

pH на почвата

pH на почвата е важен фактор в производството на култури. Използването на хранителни вещества, растежът на културите и хербицидната активност се влияят от рН на почвата.

Почвените проби тип <клетка> просто не са достатъчно плътни, за да свършат работата. В рамките на много хектари <клетки> има широк диапазон от стойности на рН, често вариращи от почви, които изискват вар до почви, които вече са с изключително високо рН. 

От данните получени от Veris поставяте вар на мястото му с несравнима прецизност.

На полета с варовити почви, Veris pH карта ще очертае точно области, които вероятно никога няма да се нуждаят от варуване. Управлението на области с високо pH е еднакво важно за прецизни приложения на гипс, сяра (S) или желязо (Fe).

Температура на почвата и влажност на почвата

Сензори в движение, измерващи влажност и температура, могат да помогнат за фина настройка на настройките за обработка на почвата, за да се създаде идеалната среда за растеж на семената, за контрола на плевелите, намяване на интензивността на обработката на почви, уязвими на увреждане/ избягване на претоварване на полета, когато условията и типът на почвата са чувствителни, оразмеряване и инкорпориране на остатъците, но избягване на размазване и стратифициране на почвата. 

Преди сеялката да достигне полето, информацията събрана от последното преминаване за обработка на почвата, подобрява планирането на сеялката и информира за оптимални настройки. Също така, сеитба на семената в достатъчно влага и подходяща температура.

Студеното стартиране причинява значителен стрес и може да доведе до загуба на посевите с 15%. Базовите норми на семената и торовете се основават на производителността на почвата, а не на средната стойност на полето.

Топография

Положението на терена влияе върху инфилтрацията на вода, дренажа, загуба на почва и азот (N).

Силно наклонената почва може да покаже намален продуктивен потенциал, често поради загуба на горния почвен слой. Вдлъбнати или куполообразни зони могат да бъдат слабо дренирани, особено ако имат и глинести почви.

Топографията е едно от най-видимите свойства на полето и трябва да бъде включена с данните за почвите в много приложения за разузнаване и променливи норми, особено тези, включващи вода и азот (N).

Топографията, използвана самостоятелно може да бъде подвеждаща - не всички 2% склонове имат еднаква структура на почвата или органична материя (OM) - или потенциал за добив.

Когато са съчетани с Veris сензори за почва, приложенията за топографски данни са още по-мощни.

Софтуер

Картографиране в реално време в кабината

Незабавната визуализация на данни позволява:

  • Незабавна обратна връзка за качество на данните и обхвата на полето;
  • Демонстрации на място на висококачествени карти за клиенти;
  • Насочване за вземане на почвени проби по време на картиране;
  • Регулиране в реално време на настройките за обработка на почвата на сензори, базирани на инвентар;
  • Усъвършенствана логистика на засяване, използваща сензори за влажност и температура;

Базирано комбиниране на сензори

Услуги с добавена стойност във FieldFusion:

  • Обработване и анализиране на картите в смислени агрономически решения;
  • Услуги за валидиране и калибриране на качеството на данните;
  • Създаване на уникална зона въз основа на сливане на данни за почвата и топографията за вземане на проби, засяване, азот (N), напояване, управление на ниско и високо pH;
  • Оценка на икономическата стойност на прецизното картографиране;
  • Почва-добив анализи.

* Данните от сензорите на Veris могат да се споделят с други софтуерни системи за управление на ферми чрез API и експортиране на данни.


За повече информация и поръчки: Фарморганикс България ЕООД, [email protected],

тел. 0879 690 322  www.farmorganix.bg