За първи път България ще има свой представител в Управителния съвет на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ). Това е проф. д-р Георги Георгиев – директор на Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ).

Парламентът: Новият Закон за храните е приет окончателно

Той бе избран след гласуване на всички държави членки сред общо 17 кандидати. Освен него се класират и представителите на Австрия, Кипър, Германия, Италия, Франция и Латвия. Те встъпват в длъжност от 1 юли, като изтича мандатът на настоящите членове.

Проф. д-р Георги Георгиев работи в ЦОРХВ от 2012 г. като главен експерт и директор на дирекция „Оценка на риска по хранителната верига“ в ЦОРХВ до 2018, когато е назначен за директор на Центъра. Той е експерт в областта на оценката на риска по отношение на здравеопазването и хуманното отношение към животните, репродукцията на животните, зоонозните заболявания, антимикробната резистентност. 

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) дава независими научни консултации относно рисковете, свързани с храните. Той изготвя становища за съществуващи и зараждащи се хранителни рискове. Те, от своя страна, са основа на европейските закони, правила и политики.

Управителният съвет на ЕОБХ се състои от 14 членове, които се назначават от Съвета на ЕС. Това се прави след консултации с Европейския парламент на базата на съставен от Европейската комисия списък след номинации от държавите членки.