Народното събрание прие днес, 27 май, окончателно на второ четене новия Закон за храните.

Проект: Обект за неживотински храни ще може да заработи преди регистрация

Новият закон урежда целия производствен процес, както и изискванията към безопасността на храните, към бизнес операторите и лицата, работещи в обекти за производство, преработка и или дистрибуция на храни.

Специално са разписани изисквания за опаковане, етикетиране, представяне на храни, както и за обектите за производство и търговия на едро и на дребно с материали и предмети, предназначени за контакт с храни. 

Депутатите забраниха рекламата на продукти, чиито съставки не отговарят на изискванията за здравословно хранене.

За първи път се регламентира търговията на храни чрез интернет.

Новият закон обръща специално внимание върху етикетирането на хранителните продукте. Въвеждат се обозначенията „Добит в България“ и „Продукт от България“.

Етикетът „Добит в България“ ще се поставя върху първични продукти, които са добити на територията на България. 

Обозначението „Продукт от България“ се поставя върху храни, които са преминали някаква степен на преработка и основната им съставка, използвана за тяхното производство, е добита на територията на България. Изисква се също така всички етапи на производствения процес да са осъществени на територията на страната.

Информацията за храните, предлагани в страната, включително и на етикета, задължително трябва да се предоставя на български език.

Ще бъде създаден Национален съвет по храните като постоянен консултативен орган, който ще координира държавната политика в сектора, а в него ще има представители на всички заинтересовани страни.

Този Национален съвет по храните ще бъде от 90-100 представители, които ще дават становище на министъра по теми, по които и сега могат да дават. Трудно може да се управляват каквито и да е било процеси с такова едно широко представителство“, коментира депутатът Светла Бъчварова, цитирана от БНР.

Предвидено е създаването на публичен национален регистър за всички обекти за производство, преработка и дистрибуция на храни, който ресорната агенция ще поддържа на интернет страницата си.

Законът забранява участието на деца в реклама на продукти от генетично модифицирани организми (ГМО).

Определени са също условията за извършване на дейности по хранително банкиране и даряването на хранителни продукти. Въвеждат се процедурите, които отбелязват храните при дарение и самия процес на даряването.