Местната инициативна група „Балчик – Генeрал Тошево“ подписа споразумение с партньори от Мадрид и Ларнака, чрез което да развие органичното земеделие и производството на биопродукти на територията на двете добруджански общини.   

Чудо за три дни ли бяха проверките за виртуалните стада?

Вече е разработенo проектно предложение, чиято идея е да се изгради връзка между производството на биопродукти и туризма. Общините Балчик и Генерал Тошево имат потенциал да развият биопроизводство, селски и гастрономичен туризъм. Това подчертаха на пресконференция от Местната инициативна група по повод проекта „Локално био и органично производство – нова възможност за развитие на селските райони”.

Един от най-сериозните аргументи при подготовката е, че България е най-големият производител на биологично розово и лавандулово масла в света. През последните 5-6 години страната ни е лидер в ЕС по брой пчелни кошери, отглеждани в съответствие с методите на биологичното земеделие. През този период у нас са регистрирани също значителни насаждения с лозя, от които се произвежда биовино.

България е на трето място в ЕС след Румъния и Финландия по размер на сертифицираните площи за събиране на диворастящи плодове, билки и гъби. Не на последно място е фактът, че биопроизводството е включено като приоритет във всички инвестиционни мерки на ПРСР.

Между европейските партньори е изработен план за разпределяне на ролите, задачите и дейностите в проекта за сътрудничество. В него са заложени сроковете, ангажиментите, целите и желаните резултати, определена е и рамката на бюджета в проекта за сътрудничество.